Daily Archives: Saturday March 7th, 2020

STATEMENT BY IRFS – THE AZERBAIJANI AUTHORITIES MUST END VIOLENCE AGAINST WOMEN CRITICS The Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) condemns the Azerbaijani authorities for the politically motivated persecution of women critics and calls on the Azerbaijani authorities to put an end to all forms of pressure and to create equal and safe professional conditions in the country. IRFS regrets to ascertain that the position of women critics
Институт Свободы и Безопасности Репортеров осуждает власти Азербайджана за политически мотивированное преследование женщин-критиков и призывает власти Азербайджана положить конец всем видам давления, создав в стране равноправные и безопасные
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu hakimiyyətin tənqidçi qadınlara qarşı siyasi təqibini pisləyir və Azərbaycan hakimiyyətini bütün növ təzyiqlərə son qoyaraq ölkədə bərabər hüquqlu və təhlükəsiz şərait yaratmağa çağırır. RATİ təəəsüflə qeyd edir ki, tənqiçi qadınların vəziyyəti hətta Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra da yaxşılaşmayıb. Bu günə qədər Azərbaycan