{"items":"\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tPrezidentin \u015f\u0259r\u0259f v\u0259 l\u0259yaq\u0259tinin qorunmas\u0131 bar\u0259d\u0259 qanun layih\u0259si ifad\u0259 azadl\u0131\u011f\u0131na qar\u015f\u0131 daha gizli bir plan\u0131n hiss\u0259sidir\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tReportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) Milli M\u0259clisd\u0259 Az\u0259rbaycan prezidentinin \u015f\u0259r\u0259f v\u0259 l\u0259yaq\u0259tinin qorunmas\u0131n\u0131 t\u0259nziml\u0259y\u0259c\u0259k qanun layih\u0259si haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 pisl\u0259yir v\u0259 RAT\u0130 bildirir ki, Venesiya Komissiyas\u0131 da Diffamasiya haqq\u0131nda qanun layih\u0259sinin ilkin versiyas\u0131nda qeyd edib ki, prezidentin f\u0259aliyy\u0259tinin t\u0259nqid edilm\u0259si onun...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tSe\u00e7kiqaba\u011f\u0131 durum mediaya t\u0259zyiql\u0259r fonunda zorak\u0131 forma al\u0131r\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tB\u0259yanat\r\n\u201cAz\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259ti jurnalistl\u0259rin ictimai-siyasi hadis\u0259l\u0259ri, v\u0259t\u0259nda\u015flar\u0131n bax\u0131\u015flar\u0131n\u0131 i\u015f\u0131qland\u0131rmaq v\u0259zif\u0259sin\u0259 h\u00f6rm\u0259tl\u0259 yana\u015fmal\u0131d\u0131r, x\u00fcsusil\u0259 d\u0259 se\u00e7kil\u0259rd\u0259n 5 g\u00fcn \u0259vv\u0259l\u201d,-dey\u0259 Reportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu bu g\u00fcn bildirib. T\u0259\u015fkilat d\u00fcn\u0259n Sabirabadda Demokratik Q\u00fcvv\u0259l\u0259rin Milli \u015euras\u0131n\u0131n ke\u00e7irdiyi t\u0259bli\u011fat mitinqi zaman\u0131 jurnalistl\u0259r\u0259 qar\u015f\u0131 fiziki t\u0259zyiql\u0259ri...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tMehman H\u00fcseynovun i\u015fi: Prezident \u018fliyevin internet azadl\u0131\u011f\u0131 v\u0259dl\u0259ri qeyri-s\u0259mimi g\u00f6r\u00fcn\u00fcr\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tB\u0259yanat\r\nReportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) tan\u0131nm\u0131\u015f foto-reportyor Mehman H\u00fcseynovun t\u0259qib olunmas\u0131n\u0131, oktyabr\u0131n 2-d\u0259 is\u0259 onun prezident debatlar\u0131nda s\u0259sl\u0259n\u0259n fikirl\u0259rd\u0259n v\u0259 \u201c300 Spartal\u0131\u201d filminin kadrlar\u0131ndan istifad\u0259 etm\u0259kl\u0259 haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 v\u0259 internetd\u0259 payla\u015fd\u0131\u011f\u0131 video-rolik\u0259 g\u00f6r\u0259 zorla h\u00fcquq m\u00fchafiz\u0259 orqanlar\u0131na apar\u0131laraq alt\u0131 saat...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tDeputatlar A\u015ePA-n\u0131 Az\u0259rbaycanda insan h\u00fcquqlar\u0131 durumuna diqq\u0259ti art\u0131rma\u011fa \u00e7a\u011f\u0131r\u0131r\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tPress Reliz\u00a0\r\nStrasburq, 1 oktyabr 2013\r\nAz\u0259rbaycanla ba\u011fl\u0131 \u0259sas q\u0259tnam\u0259nin yanvar ay\u0131nda Avropa \u015euras\u0131 Parlament Assambleyas\u0131nda q\u0259bul olunmamas\u0131ndan b\u0259ri Avropa \u015euras\u0131nda Az\u0259rbaycanda insan h\u00fcquqlar\u0131n\u0131n durumu il\u0259 ba\u011fl\u0131\u00a0 ke\u00e7iril\u0259n ilk geni\u015f m\u00fczakir\u0259l\u0259r zaman\u0131, \u00a0bu g\u00fcn bir qrup Az\u0259rbaycanl\u0131 v\u0259 beyn\u0259lxalq h\u00fcquq m\u00fcdafi\u0259 qruplar\u0131...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tAz\u0259rbaycanda insan haqlar\u0131: Avropa \u015euras\u0131na s\u0259drlikd\u0259n s\u0259kkiz ay \u0259vv\u0259l\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tPress Reliz\r\n1 oktyabr, Strasburq\r\nAz\u0259rbaycanda prezident se\u00e7kil\u0259ri \u0259r\u0259f\u0259sind\u0259 v\u0259 \u00f6lk\u0259nin Avropa \u015euras\u0131n\u0131n s\u0259drliyin\u0259 ba\u015flamas\u0131na s\u0259kkiz ay qalm\u0131\u015f Reportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) Az\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259tinin m\u00fclki v\u0259 siyasi h\u00fcquqlar\u0131 m\u0259hdudla\u015fd\u0131rmas\u0131ndan, bununla\u00a0 da \u00f6lk\u0259nin Avropa \u015euras\u0131 qar\u015f\u0131s\u0131ndak\u0131 \u00f6hd\u0259likl\u0259rin\u0259 \u0259m\u0259l olunmas\u0131nda ciddi u\u011fursuzlu\u011fun...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tAz\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259ti AT\u018fT-in insan h\u00fcquqlar\u0131 \u00fczr\u0259 \u00f6hd\u0259likl\u0259rini yerin\u0259 yetirm\u0259lidir\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t25 sentyabr, Var\u015fava\r\n\u201cAz\u0259rbaycanda insan h\u00fcquqlar\u0131 il\u0259 ba\u011fl\u0131 v\u0259ziyy\u0259t Avropada T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik v\u0259 \u018fm\u0259kda\u015fl\u0131q T\u0259\u015fkilat\u0131n\u0131n (AT\u018fT) q\u0259bul etdiyi standartlarla uy\u011funsuzluq t\u0259\u015fkil edir ki, bu da t\u0259\u015fkilat\u0131n insan h\u00fcquqlar\u0131 \u00fczr\u0259 prinsipl\u0259rinin b\u00fct\u00f6vl\u00fcy\u00fcn\u00fc sars\u0131tmaq riski yarad\u0131r\u201d, \u00a0dey\u0259 Reportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) bu...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tAz\u0259rbaycanda azad v\u0259 \u0259dal\u0259tli prezident se\u00e7kil\u0259ri \u00fc\u00e7\u00fcn t\u0259hl\u00fck\u0259l\u0259r\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tReportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) m\u00fcxalif y\u00f6n\u00fcml\u00fc jurnalist v\u0259 h\u00fcquq m\u00fcdafi\u0259\u00e7isi P\u0259rviz H\u0259\u015fimlinin T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0259m\u0259kda\u015flar\u0131 t\u0259r\u0259find\u0259n h\u0259bsi il\u0259 ba\u011fl\u0131 olaraq Az\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259tini ifad\u0259 azadl\u0131\u011f\u0131na t\u0259zyiql\u0259r\u0259 son qoyma\u011fa \u00e7a\u011f\u0131r\u0131r.\r\nT\u0259\u015fkilat prezident se\u00e7kil\u0259ri \u00f6nc\u0259si siyas\u0259t\u00e7il\u0259r\u0259, f\u0259allara v\u0259 jurnalistl\u0259r\u0259 qar\u015f\u0131 t\u0259zyiql\u0259ri pisl\u0259y\u0259r\u0259k h\u00f6kum\u0259ti...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\u0130nternet haqq\u0131nda yeni qanunun q\u0259bulu n\u0259tic\u0259sind\u0259 Az\u0259rbaycan S\u00f6z Azadl\u0131\u011f\u0131 sah\u0259sind\u0259 geril\u0259yir\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tReportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130)Astara Rayon M\u0259hk\u0259m\u0259si t\u0259r\u0259find\u0259n b\u00f6htan ittiham\u0131 il\u0259 Facebook istifad\u0259\u00e7isin\u0259 qar\u015f\u0131 \u00e7\u0131xar\u0131lm\u0131\u015f h\u00f6km\u00fc pisl\u0259yir, Az\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259tini bu h\u00f6km\u00fc, h\u0259m\u00e7inin \u00f6z\u00fcn\u00fc-senzuraya s\u0259b\u0259b olmaqla ifad\u0259 azadl\u0131\u011f\u0131n\u0131 m\u0259hdudla\u015fd\u0131ran diffamasiya m\u00fcdd\u0259alar\u0131n\u0131 l\u0259\u011fv etm\u0259y\u0259 \u00e7a\u011f\u0131r\u0131r.\r\nBel\u0259 ki, iyulun 30-da Mikay\u0131l Tal\u0131bov \u201cAccessbank\u201d-\u0131n...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\t\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\tRAT\u0130 Avropa \u015euras\u0131 Komissar\u0131n\u0131n Az\u0259rbaycanda insan h\u00fcquqlar\u0131n\u0131n durumunun yaxl\u0131la\u015fd\u0131r\u0131lmas\u0131na dair \u00e7a\u011f\u0131r\u0131\u015flar\u0131n\u0131 alq\u0131\u015flay\u0131r\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t<\/h3>\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\tReportyorlar\u0131n Azadl\u0131q v\u0259 T\u0259hl\u00fck\u0259sizlik \u0130nstitutu (RAT\u0130) Avropa \u015euras\u0131 \u0130nsan Haqlar\u0131 \u00fczr\u0259 komissar\u0131 Nils Muizniksin bu g\u00fcn Az\u0259rbaycan h\u00f6kum\u0259tin\u0259 oktyabr se\u00e7kil\u0259ri \u0259r\u0259f\u0259sind\u0259 fundamental azadl\u0131qlar\u0131n t\u0259min olunmas\u0131n\u0131n \u0259h\u0259miyy\u0259ti il\u0259 ba\u011fl\u0131 verdiyi g\u00fccl\u00fc mesaj\u0131 alq\u0131\u015flay\u0131r. \r\nKomissar\u0131n bu g\u00fcn ictimaill\u0259\u015fdiril\u0259n hesabat\u0131 m\u0259lum edir ki,...\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n<\/article>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t