AYAZ MÜTƏLLİBOVUN OĞLUNUN DƏFN MƏRASİMİ

avqust 10th, 2011