ŞƏFFAFLIQ: AZƏRBAYCANIN XARİCİ DÖVLƏT BORCLARI

aprel 13th, 2012