(Azeri) İRAN TELERADİON ŞİRKƏTİNİN BAKIDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN MÜDİRİ AEROPORTDAN GERİ QAYTARILIB

December 12th, 2011

Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.