(Azeri) JURNALİSTİN TƏZYİQƏ MƏRUZ QALAN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN MÜALİCƏSİ XƏSTƏXANA ŞƏRAİTİNDƏ DAVAM EDİR

September 14th, 2011

Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.