Institute for Reporters’ Freedom and Safety calls on Azerbaijani government to decriminalize defamation and immediately release human rights defender Ilham Tahmazov

June 14, 2022

The Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) condemns the Azerbaijani government for arresting human rights defender Ilham Tahmazov (Ilham Aslanoglu) on defamatory charges and demands his immediate release.

On June 9, 2022, the Yevlakh District Court sentenced Ilham Tahmazov to six months in prison, finding him guilty under Article 148 (Insult) of the Criminal Code of Azerbaijan.

The reason for the criminal prosecution was the public statements voiced by the human rights defender during his interview on the AzerFreedom YouTube channel about the mass torture that had taken place in 2017 as part of the infamous Terter Case (named so after Azerbaijan’s front-line district of the same name and the city where the events had taken place). In the framework of the trumped-up Terter Case on alleged spying for Armenia, more than 200 military servicemen and civilians had been subjected to severe torture. Of these 11 people had died as the result of being tortured.

For his human rights activities in the framework of investigating the cases of mass torture in the Terter district of Azerbaijan, Ilham Tahmazov has been subjected to systematic pressure by the authorities over the past years. In 2019, due to his views and beliefs, he was expelled from the Azerbaijani Bar Association on a false complaint. In January 2022, he was convicted on trumped-up charges of slander, also related to his public interviews about torture in the Terter district of Azerbaijan.

Monitoring of the last two years shows that the Azerbaijani government has begun to use a new tactic of short-term criminal arrests for defamation against journalists and human rights activists, as well as against opposition figures. Having arrested a critic for six months, the authorities begin to apply moral, psychological, and sometimes physical pressure against that critic in custody so that he or she stops his/her activities or takes a more compromising position in relation to the authorities. If pressure fails to break the will of the critic, the authorities initiate a new trumped-up charge of defamation. A good example of this is the case of oppositional figure Ali Aliyev, who since the beginning of this year has been twice convicted under defamatory articles of the Criminal Code for his thoughts expressed during an interview with the YouTube channel Osmanqizi TV. In the last month of his imprisonment, a new defamation lawsuit was filed against Ali Aliyev, the third during the last six months, for his statements about the ruling New Azerbaijan Party in an interview with the YouTube channel Bumerang TV.

“After joining the Council of Europe, the Azerbaijani government has been repeatedly promising to decriminalize defamation, but the numerous facts of persecution of its critics under defamatory articles are increasingly moving the country away from the standards of the Council of Europe,” says Emin Huseynov, Executive Director of the IRFS. “The Council of Europe should monitor more closely and promptly respond to the repeated politically motivated arrests of critics and demand that the authorities fully comply with all the values emanating from the European Convention on Human Rights,” summarized E. Huseynov.

The IRFS calls on the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, General Rapporteur of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) on the situation of human rights defenders Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, PACE General Rapporteur on Freedom of the Media and Safety of Journalists Mogens Jensen, as well as co-rapporteurs of the PACE Monitoring Committee Stefan Schennach and Ian Liddell-Grainger to condemn the Azerbaijani government for criminally prosecuting critical voices under charges of defamation, and to call for their immediate release.

The IRFS calls on the Azerbaijani government to provide and guarantee a safe environment in the country for the professional activities of journalists and human rights activists, stop the politically motivated persecution of critics, immediately release all prisoners of conscience, and fully restore their violated rights.

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycan hakimiyyətini diffamasiyanı dekriminallaşdırmağa və hüquq müdafiəçisi İlham Təhməzovu dərhal azad etməyə çağırır

14/06/2022

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azəraycan hakimiyyətini hüquq müdafiəçisi İlham Təhməzovu (İlham Aslanoğlu) diffamasiya ittihamı ilə həbs etməsinə görə qınayır və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir.

2022-ci il iyunun 9-da Yevlax Rayon Məhkəməsi İlham Təxməzovu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci (təhqir) maddəsi ilə təqsirli bilib və 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

Cinayət təqibinə səbəb hüquq müdafiəçisinin “AzerFreedom” YouTube kanalına müsahibəsi zamanı 2017-ci ildə Tərtər işi (Azərbaycanın cəbhə xəttində yerləşən eyniadlı regionun adına və hadisələrin baş verdiyi şəhərə görə belə adlanır) çərçivəsində baş verən kütləvi işgəncələrlə bağlı səsləndirdiyi açıqlamalar olub, o zaman Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham edilən 200-dən çox hərbçi və mülki şəxs işgəncələrə məruz qalıb, onlardan 11 nəfəri işgəncələrdən ölüb.

İlham Təxməzov Azərbaycanın Tərtər rayonunda baş verən kütləvi işgəncələrin araşdırılması çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi fəaliyyətinə görə ötən illər ərzində hakimiyyət tərəfindən sistematik təzyiqlərə məruz qalıb.

2019-cu ildə fikirlərinə və əqidəsinə görə saxta şikayət əsasında Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyündən xaric edilib, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın Tərtər rayonunda işgəncələrlə bağlı müsahibəsinə görə qondarma böhtan ittihamı ilə məhkum edilib.

Son iki ilin monitorinqi göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həm jurnalistlərə, hüquq müdafiəçilərinə, həm də müxalif siyasi xadimlərinə qarşı diffamasiya ilə bağlı qısamüddətli həbslər taktikasından istifadə etməyə başlayıb.

Tənqidçini 6 ay həbs edəndən sonra həbsdə ona qarşı mənəvi, psixoloji, bəzən də fiziki təzyiqlər başlayır ki, fəaliyyətini dayandırsın və ya hakimiyyətə münasibətdə daha güzəştli mövqe tutsun.

Təzyiqlər tənqidçinin iradəsini qıra bilməsə, hakimiyyət diffmasiya ilə bağlı yeni saxta ittiham irəli sürür.

Bunun bariz nümunəsi kimi “Osmanqızı TV” “YouTube” kanalına müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi fikirlərə görə bu ilin əvvəlindən iki dəfə diffamasiya maddələri ilə həbs edilən müxalif siyasətçi Əli Əliyevi göstərmək olar.

Bumerang TV “YouTube” kanalına müsahibəsində hakim Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında söylədiyi fikirlərə görə həbsinin sonuncu ayında altı ayda üçüncü dəfə Əli Əliyevə qarşı yeni diffamasiya iddiası qaldırılıb.

“Avropa Şurasına daxil olduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə diffamasiyanı dekriminallaşdırmağı vəd edib, lakin tənqidçilərin diffamasiya xarakterli maddələrlə təqib olunması ilə bağlı çoxsaylı faktlar ölkəni getdikcə Avropa Şurasının standartlarından uzaqlaşdırır”, – deyə RATİ-nin icraçı direktoru Emin Hüseynov bildirib.

“Avropa Şurası tənqidçilərin siyasi motivli həbslərini daha yaxından izləməli və operativ reaksiya verməli və hakimiyyətdən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasından irəli gələn bütün dəyərlərə tam əməl etməyi tələb etməlidir”, – deyə Hüseynov fikrini tamamlayıb.

RATİ Avropa Şurasının  baş katibi Mariya Peyçinoviç-Buriçi (Marija Pejčinović Burić), Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviçi (Dunja Mijatovic), Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri Stefan Şenaxı ( Stefan SCHENNACH ) və Yana Liidel-Qreyngeri (Ian LIDDELL-GRAINGER), AŞPA-nın mətbuat azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə baş məruzəçisi Mogens Yenseni (Mogens JENSEN) Azərbaycan hakimiyyətini tənqidi səslərin diffamasiya xarakterli cinayət təqibinə görə qınamağa və onları dərhal azad etməyə çağırmağa səsləyir.

RATİ Azərbaycan hakimiyyətini ölkədə jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin peşəkar fəaliyyəti üçün təhlükəsiz mühiti təmin etməyə və zəmanət verməyə, tənqidçilərə qarşı siyasi motivli təqibləri dayandırmağa, bütün vicdan məhbuslarını dərhal azadlığa buraxmağa və pozulmuş hüquqlarını tam bərpa etməyə çağırır.

Институт Свободы и Безопасности Репортеров призывает власти Азербайджана декриминализовать диффамацию и немедленно освободить правозащитника Ильхама Тахмазова

14/06/2022

Институт Свободы и Безопасности Репортеров осуждает власти Азербайджана за арест по диффамационному обвинению правозащитника Ильхама Тахмазова (Ильхам Асланоглу) и требует его немедленного освобождения. 

Евлахский районный суд 9 июня 2022 года приговорил Ильхама Тахмазова к шести месяцам лишения свободы, признав виновным по статье 148 (оскорбление) УК Азербайджана.

Причиной уголовного преследования стали публичные заявления, озвученные правозащитником во время его интервью на YouTube канале «AzerFreedom» о имеющих место массовых пытках в 2017 году в рамках Тертерского Дела (приурочено к географическому названию   прифронтового одноименного региона и города Азербайджан, где происходили события), когда в рамках сфабрикованного дела о шпионаже в пользу Армении через пытки прошло свыше 200 военных и гражданских лиц, из которых от пыток скончалось 11 человек.

За свою правозащитную деятельность в рамках расследования массовых пыток в Тертерском районе Азербайджана Ильхам Тахмазов на протяжении последних лет повергался систематическому давлению властей. В 2019 году из-за своих взглядов и убеждений по ложной жалобе был исключен из Коллеги Адвокатов Азербайджана, в январе текущего года был осужден по сфабрикованному обвинению в клевете также связанного с его публичными интервью о пытках в Тертерском районе Азербайджана.

Мониторинг последних двух лет показывает, что власти Азербайджана начали применять новую тактику краткосрочных уголовных арестов по диффамации как против журналистов и правозащитников, так и по отношению к оппозиционным деятелям. Арестовав критика на полгода против него в заключении начинается морально психологическое, а иногда и физическое давление, с тем чтобы он прекратил свою деятельность или занял более компромиссную позицию по отношению к властям. В случае если путем давления не удается сломить волю критика, власти инициируют новое сфабрикованное обвинение в диффамации. Наглядным тому примером является дело позиционного деятеля Али Алиева, который с начала текущего года дважды был осужден по диффамационным статьям за его мысли, высказанные в ходе интервью YouTube каналу «Osmanqızı TV». В последний месяц заключения против Али Алиева выдвинули новый, третий за полгода диффамационный иск за его высказывания о правящей партии Йени Азербайджан в интервью YouTube каналу Bumerang Tv.

«После вступления в Совет Европы власти Азербайджана неоднократно обещали декриминализовать диффамацию, однако многочисленные участившиеся факты преследования своих критиков по диффамационным статьям все больше отдаляют страну от стандартов Совета Европы», – отмечает исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов. «Совету Европы следует более внимательно следить и оперативно реагировать на повторяющиеся политически мотивированные аресты критиков и требовать от властей полного соблюдения всех ценностей исходящих из Европейской Конвенции по правам человека», – подытожил Гусейнов.

ИСБР призывает комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович  (Dunja Mijatovic), генерального докладчика Парламентской Ассамблеи  Совета Европы  (ПАСЕ) по вопросу о положении правозащитников Торхильдур Сунну Эварсдотир (Thórhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR), генерального докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенса Йенсена (Mogens JENSEN), а также содокладчика  мониторингового комитета ПАСЕ Стефана Шеннаха ( Stefan SCHENNACH ) и Яна Лиидел-Грейнгера  (Ian LIDDELL-GRAINGER) осудить власти  Азербайджана за уголовное диффамационное преследование критических голосов и призвать к их немедленному  освобождению.

ИСБР призывает власти Азербайджана обеспечить и гарантировать в стране безопасную среду для профессиональной деятельности журналистов и правозащитников, прекратить политически мотивированное преследование критиков, немедленное освободить всех узников совести, а также полностью восстановить их попранные права.

Previous Post

Venesiya Komissiyası Azərbaycanın Media haqqında qanununu müzakirə edəcək

Next Post

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycan hakimiyyətini diffamasiyanı dekriminallaşdırmağa və hüquq müdafiəçisi İlham Təhməzovu dərhal azad etməyə çağırır

Start typing to see you are looking for.