(Azeri) PƏRVİZ İSGƏNDƏRLİNİN ÖLÜMÜ İLƏ BAĞLI VƏZİYYƏT MÜƏMMALI OLARAQ QALIR

August 16th, 2012