NUŞİRƏVAN MƏHƏRRƏMLİ PREZİDENTİN FƏALİYYƏTİ İLƏ BAĞLI MATERİALLARI TƏBLİĞAT KİMİ QƏBUL ETMİR

iyul 4th, 2008
Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) sədri Nuşirəvan Məhərrəmli seçki kampaniyası zamanı AzTV-nin “Xəbərlər” proqramında ölkə prezidenti ilə bağlı materialların verilməməsinin tələb edilməsini doğru saymır.

“Xəbərlər” proqramında ölkə prezidenti ilə bağlı materialların verilməməsinin tələb edilməsini doğru saymır. “AzTV-də rəsmi xəbərlərin verilməsini qadağan etmək doğru deyil. Ölkə başçısının keçirdiyi görüşlər onun fəaliyyəti ilə bağlıdır və rəsmi xarakter daşıyır. Nümayiş etdirilən materiallarda namizədin təbliğatı aparılarsa, buna başqa aspektdən yanaşılacaq. Təbliğat məqsədilə bağlı materialları bundan ayırmaq lazımdır”, – deyə Məhərrəmli “Trend”-ə verdiyi açıqlamasında qeyd edib.