News Feed

Magsud Mahmudov, an Azerbaijani citizen who is on the international wanted list, was arrested in Ukraine.

» » » »

Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Maqsud Mahmudov Ukraynada həbs edilib.

» » » »

On September 13, the Khatai Court of Baku considered the claim of the “Toplan” Center for the Care of Homeless Dogs against four animal  defenders: Aynur Babazade, Nijat Ismail, Elkhan Mirzoyev, and Ilham Nasirov.

» » » »

Sentyabrın 13-də Bakının Xətai rayon məhkəməsində “Toplan” sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin dörd heyvansevərə – Aynur Babazadə, Nicat İsmayıl, Elxan Mirzəyev və İlham Nəsirova qarşı iddiasına baxılıb.

» » » »

The Azerbaijani authorities do not comply with the decision of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding the convicted activist Elchin Hasanzade. Three months have passed since the ECtHR’s decision, however, compensation has not been paid to Elchin, his relatives said.

» » » »