MİQRASİYA MƏRKƏZİNƏ İKİ MİN NƏFƏR PROBLEMİ OLAN ŞƏXS MÜRACİƏT EDİB

dekabr 8th, 2010