ƏLİ KƏRİMLİ: AZƏRBAYCAN HAKİMİYYƏTİ Aİ- YƏ ÖZ QAYDALARINI QƏBUL ETDİRMƏK İSTƏYİR

oktyabr 12th, 2012