ANKARA MEDICAL CENTER JURNALİSTLƏRİ PULSUZ MÜAYİNƏ EDİR

dekabr 17th, 2010