APELLYASİYASI MƏHKƏMƏSİ RAMİZ MEHDİYEVİN İDDİASI İLƏ XURAL QƏZETİNƏ QARŞI ÇIXARILAN QƏRARI QÜVVƏDƏ

sentyabr 1st, 2010