MİLLİ TELEVİZİYA VƏ RADİO ŞURASININ NÜMAYƏNDƏSİ PROSESƏ QATILMAYIB

iyul 12th, 2010