AZƏRBAYCAN PİRAT PROQRAM TƏMİNATI SAHƏSİNDƏ LİDER ÖLKƏLƏR SIRASINDADIR

may 17th, 2010