AZƏRBAYCAN KASSETLİ BOMBALAR ƏLEYHİNƏ KONVESİYAYA QOŞULMUR

avqust 2nd, 2010