AZƏRBAYCAN HAKİMİYYƏTİ DİFFAMASİYA HAQQINDA QANUN QƏBUL ETMƏK İSTƏMİR

mart 17th, 2012