”AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI YOXDUR”

sentyabr 21st, 2011