GƏNC ƏSGƏRLİYƏ APARILSA DA ONA VƏTƏNDAŞLIQ VERİLMİR

mart 10th, 2011