İSVEÇDƏ SEÇKİLƏRİNDƏN SONRAKI DURUMU MÜŞAHİDƏ EDƏCƏK AZƏRBAYCANLI JURNALİSTLƏR BƏLLİ OLDU

sentyabr 16th, 2010