NATO-NUN AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇİRDİYİ PROQRAMIN ÜÇÜNCÜ MƏRHƏLƏSİ GECİKİR

dekabr 28th, 2011