AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN TÜRKİYƏYƏ DƏSTƏK AKSİYASI

oktyabr 26th, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=YDPk-wjPq1&w=410&rel=0