BAKIDA CƏNUBİ QAFQAZ ÜÇÜN YOL XƏRİTƏSİ MÜZAKİRƏ OLUNUB 2 Cİ HİSSƏ ŞƏRHSİZ

noyabr 16th, 2010