GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARI MÜDAFİƏ MİTİNQİNƏ HAZIRLAŞIR

iyul 18th, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=_YBl1_5u1a0&w=410&rel=0