QHT-LƏRİN FƏALİYYƏTİNİ ÇƏTİNLƏŞDİRƏN MANEƏLƏR ARADAN QALDIRILMALIDIR

dekabr 17th, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=MqYbO_wTa5k&w=410&rel=0