VƏTƏNDAŞLARIN MÜLKİYYƏT HÜQUQU POZULUR

avqust 10th, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=qmtYJ4Q0Ia0&w=410&rel=0