BAKI SAKİNLƏRİNİN PARLAMENT SEÇKİLƏRİNƏ MÜNASİBƏTİ

oktyabr 7th, 2010