KLASSİK XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI DA SEÇKİLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNİN LƏĞVİNİ TƏLƏB EDİRİ

noyabr 12th, 2010