PARLAMENTDƏ TƏMSİL OLUNAN SİYASİ PARTİYALAR SEÇKİLƏRİN AZAD,ƏDALƏTLİ VƏ ŞƏFFAF

noyabr 12th, 2010

Hl5l7OGJfrg