MDB MƏKANINDA İNFORMASİYA ƏLDƏ EDİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ PROBLEMLƏR QALMAQDADIR

dekabr 6th, 2010