BİR QRUP JURNALİST PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASININ QARŞISINDA ÇƏKİLİŞ APARARKƏN SAXLANILIB

iyul 20th, 2010