KLASSİK XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASININ SƏDRİ MİRMAHMUD MİRƏLİOĞLU İLƏ MÜSAHİBƏ

noyabr 24th, 2010