NATO ƏMƏKDAŞLIQ İNSTİTUTUNUN DİREKTORU FƏRRUX MƏMMƏDOV VƏ HƏRBİ EKSPERT CƏSUR

dekabr 7th, 2010