DOKTORİNA” HƏRBİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ CƏSUR SÜMƏRİNLİ İLƏ MÜSAHİBƏ

mart 4th, 2011