ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ BEYNƏLXALQ EKSPERTİ, İQTİSAD ELMLƏR DOKTORU VÜQAR BAYRAMOV İLƏ MÜSA

sentyabr 1st, 2010