QEYDİYYATINDAN İMTİNA OLUNAN QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞƏBƏKƏSİNİN İŞÇİ QRUPUNUN

iyul 30th, 2010