AZƏRBAYCAN ANTLANTİK ƏMƏKDAŞLIQ ASSOSASİYASININ PREZİDENTİ SÜLHƏDDİN ƏKBƏR İLƏ MÜSAHİBƏ

sentyabr 1st, 2010