ABŞ IN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN MƏTBUAT KATİBİ KİS BİN VƏ POLİTOLOQ QABİL HÜSEYNLİ İLƏ MÜSAHİBƏ

oktyabr 20th, 2010