JERZY BUZEK AZƏRBAYCANDAKI VƏZİYYƏTİ BELARUSLA MÜQAYİSƏ ETMƏK MÜMKÜN DEYİL

may 21st, 2011