JURNALİSTLƏR VƏ HÜQUQ MÜDAFİƏÇİLƏRİNİN NAXÇIVAN SƏFƏRİ DAVAMLI OLACAQ

sentyabr 13th, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=8rGYTg-JPIA&w=410&rel=0