QAZAXISTAN SƏFİRİ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ İLƏ BAĞLI MƏTBUAT KONFRANSI KEÇİRİB

dekabr 15th, 2010