8 Cİ KM BAZARININ YANMAĞI NƏTİCƏSİNDƏ ZİYAN ÇƏKƏN SAHİBKARLAR KONPENSASİYA ALA

dekabr 8th, 2010