AZƏRBAYCAN ORDUSUNDA EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİ ZƏİF OLANLAR DA XİDMƏT EDİR

dekabr 15th, 2011