GƏNCLƏRİN ÇOXU ŞƏRİƏT QANUNLARINI DƏSTƏKLƏYİR

iyun 11th, 2010