NAXÇIVAN SAKİNİ PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVDƏN SIĞINACAQ İSTƏYİR

fevral 17th, 2011