BƏLƏDİYYƏLƏRİN STATUSUNU DÖVLƏT ORQANLARINA QƏDƏR YÜKSƏLTMƏK TƏKLİF EDİLİR

may 14th, 2010