QHT-LƏR DAŞQIN ZONASINDA HAKİMİYYƏTİN FƏALİYYƏTİNİ TƏNQİD EDİR

may 24th, 2010