NORVEÇ HÖKUMƏTİ AZƏRBAYCAN HAKİMİYYƏTİNİ AŞ VƏ ATƏT QARŞISINDA DEMOKRATİYA

iyun 8th, 2011