SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN MÜŞAHİDƏÇİLƏR HAZIRLANIR

oktyabr 27th, 2010